Ниво Входящ тест Начало Край Занятия седмично Начален час Възможности за усъвършенстване

A1

100 уч.ч.

09.юли 04.август 5 9.00 часа A1 Start Deutsch 1

A2

100 уч.ч.

02.юли 09.юли 04.август 5 9.00 часа A2 Start Deutsch 2

B1.1

100 уч.ч.

02.юли 09.юли 04.август 5 9.00 часа

B1.2

100 уч.ч.

02.юли 09.юли 04.август 5 9.00 часа Goethe Zertifikat B1

B2.1

100 уч.ч.

02.юли 09.юли 04.август 5 9.00 часа

B2.2

100 уч.ч.

02.юли 09.юли 04.август 5 9.00 часа Goethe Zertifikat B2

C1

100 уч.ч.

02.юли 09.юли 04.август 5 9.00 часа Goethe Zertifikat C1

Test DaF подготвителен

100 уч.ч.

02.юли 09.юли 04.август 5 9.00 часа Test DaF
Запишете се

Такси: Тест входно ниво– 12 лева, A1 – C1 – 3,30 лева на уч. час, TestDaf- подготвителен курс – 3,80 лева на уч. час.
* Запазваме правото си за промени