ПРЕДСТАВЯНЕ

На 18.08.2020 г. фондация „Германо-Български център за срещи” разшири своята дейност и обнови изцяло своя Управителен съвет. Фондацията съществува от 1993 г. най-напред като „Център за срещи на провинция Саксония-Анхалт”, след това от 24.01.2000 г. като „Германо-Български център за срещи – Пловдив” и сега носи името „Германо-Български център за срещи”.

Фондация „Германо-Български център за срещи” подкрепя всички дейности, инициативи и актове на разбирателство и взаимопомощ в рамките на сътрудничеството на германски и български граждани, фирми и институции във всички области, особено в образователната, икономическата, културната, туристическата, научната и социалната сфера.

Основните дейности на фондацията са:

  • Организиране на курсове по немски език за деца, ученици и възрастни;
  • Организиране на курсове по икономически немски език;
  • Подготовка за изпити за владеене на немски език по стандартите на Гьоте-институт;
  • Организиране на курсове за квалификация и преквалификация за преподаватели по немски език;
  • Информационен център за въпроси, свързани с Германия;
  • Организиране на обучение по български език за германски и други чуждестранни граждани;
  • Организиране на ориентирани към практиката специализирани семинари, уоркшопове и курсове за работници и работодатели;
  • Предоставяне на материали на Германо-българската индустриално-търговска камара, Гьоте-институт и Посолството на Федерална република Германия в София за двустранното сътрудничество;
  • Организиране и провеждане на икономически мероприятия на Германо-българската индустриално-търговска камара, представяне на книги, информационни мероприятия на Гьоте-институт, инициативи на Посолството на Федерална република Германия в България и на български институции, които се стремят към тясно сътрудничество с Германия.