Специализирани услуги в областта на икономиката и международната коопериация

 • Предоставяне на данни за връзка с германски фирми-потенциални партньори от конкретен бранш
 • Изготвяне на профили на германски фирми-потенциални партньори с данни за връзка
 • Посредничество при намиране на точния партньор от Германия, вкл. за реализация на съвместни проекти
 • Организация на фирмени презентации и семинари
 • Организация на кооперационни борси и икономически мисии
 • Браншови справки за икономиката на Саксония-Анхалт
 • Посредничество при публикуване на обяви/ запитвания/ оферти в германски медии.

   

  Общи услуги

  • От особено значение е обширната гама от курсове по немски език
  • Организация на пътуване (хотелски резервации, логистика)
  • Посредничество за намиране на преводачи
  • Писмени преводи от и на немски език
  • Отдаване под наем на зала в сградата на центъра, за провеждане на семинари, курсове, фирмени презентации, срещи и др. с техническо оборудване (мултимедиен проектор, шрайб-проектор, видео и др.)