Почетният консул на Федерална република Германия в Пловдив ще връчи сертификати за завършен курс DSD II Gold 2021 в „Германо-Българския център за срещи“ в Пловдив
юни 28, 2021