Курсове и цени

Kurse und Preise

ТИПОВЕ И ЦЕНИ

Курсове по немски език

Екстензивни курсове

Продължителност:
12 седмици / 10 уч.ч * седмично
Период:

есенен / зимен / пролетен семестър

Брой курсисти:

Максимум 12 курсиста в група

566 лв.**

*уч.ч. = 40 минути

Суперинтензивни курсове

Продължителност:
4 седмици / 25 уч.ч.* седмично
Период:

летен семестър

Брой курсисти:

Максимум 12 курсиста в група

516 лв.*

*уч.ч. = 40 минути

Частни и бизнес-клиенти

Продължителност:
По договаряне
Период:

по всяко време

Брой курсисти:

5-8 курсиста

Цени по договаряне
*уч.ч. = 40 минути

Фирмени и индивидуални

Продължителност:
По договаряне
Период:

По договаряне

Брой курсисти:

По договаряне

Цени по договаряне
*уч.ч. = 40 минути

Онлайн курсове по немски

Продължителност:
80 уч.ч.
Период:

целогодишно

Брой курсисти:

5 курсиста

Цени по договаряне
*уч.ч. = 40 минути

Помощ в училище

Продължителност:
по договаряне
Период:

целогодишно

Брой курсисти:

по договаряне

Цени по договаряне
*уч.ч. = 40 минути
*уч.ч. = 40 минути
**допълнително 15 лв. за входящият тест, чрез който Вие се класирате в подходящото за Вас ниво
СТЕПЕНИ А1 – С1

Курсове по немски език и изпити по немски език

A1

Елементарно използване на езика

Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването.

Може да разбира и използва познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
Може да се представя или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., и може да отговаря на подобни въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването.
Може да разбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми. Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.
A2

Елементарно използване на езика

Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
B1

Самостоятелно използване на езика

Може да се справя в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др. Може да се справя в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
Може да се изразява просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие, случка или мечта, да описва очакване или цел и да излага накратко причини или обяснения за проект или идея.
Може да разбира основното съдържание на конкретни и абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение от двете страни.
Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците при различни възможности.
B2

Самостоятелно използване на езика

Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение от двете страни.
C1

Компетентно използване на езика

Може да се изразява спонтанно и свободно, без явно затруднение при намирането на необходимите думи.
Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя имплицитни идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно, без явно затруднение при намирането на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот.
Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.
Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументира от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано.
Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси дори в по-сложни ситуации.
C2

Компетентно използване на езика

Може да възстановява факти и аргументира от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано.